تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

دانلود ترانه زیبای مازندرانی

دانلود ترانه زیبا مازندرانی سنتی

 

بی ته گل ونوشه بو نداشه ندانه   ویشه بلبل ونگ و وا ندانه

 مه دل بیقراری کنه   تسه انتظاری کنه