تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

مراسم هفتمین روز وداع زنده یاد کربلایی برارجان سعیدی

امروز با حضور مهمانان و فامیلها و هم محلی ها مراسم هفتمین روز وداع زنده یاد کربلایی برارجان سعیدی برگزار شد