close
دانلود آهنگ جدید
روز ملی خلیج فارس

تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد

ای آنکه دیده دوخته ایی بر خلیج فارس                 این لقمه با شکمبه تو سازگار نیست

 

چونکه درون آب زلالش بدون شک                    ماهیست ای پابرهنه عرب سوسمار نیست