تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

خبر فوت

 باخبر شدیم عمو "کربلایی برارجان سعیدی" درگذشت

روحش شاد و یادش گرامی باد