تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

حضور مهمانان ویژه در شب نهم محرم در حسینیه روستای کاردیکلا

در شب نهم ماه محرم شاهد حضور مهمانان ویژه در روستا بودیم.
جناب آقای مهندس حاج حسین نیاز آذری نماینده شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی
جناب آقای مهندس مهدوی فرماندار ویژه شهرستان بابل
جناب آقای حبیب اله امیرنیا ، ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل
جناب آقای سید عیسی سیدی بخشدار بندپی غربی

آقای نیاز آذری، چند دقایقی هم به صحبت پرداختند و قول مساعدت هایی را به محلی ها دادند.
حضور مهمانان ویژه در شب نهم محرم در حسینیه روستای کاردیکلا