تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

تععین میراب محل

امشب در تاریخ12/12/1391جلسه ای تحت عنوان تعیین میراب مزارع کشاورزی روستای کاردیکلا غربی در منزل علی بابازاده برگزار گردید که در پایان این جلسه آقای بیگلر محمد علی تبار به عنوان میراب  تعیین گردید..
در نامه ای که از طرف شورای محل  به وسیله دهیار در جلسه قرائت گردید آقای بیگلر محمد علی تبار به مدت یکسال میراب محل تعیین شده اند.

در ضمن تعیین شده است که به ازای هر یک هکتار 30کیلوگرم از محصول به عنوان کارمزد به آقای محمد علی تبار تحویل گردد..

به امید برکت کشاورزی محل

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب مرتبط