تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

دیدار آقای کوزه گر با ریاست تشخیص مصلحت نظام

امیدواریم  از هم محلی های عزیز بیشتر عکس ها و خبرهای خوش ببینیم و بشنویم.

نشستی با حضور آیت اله رفسنجانی و آقای مجید کوزه گر

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش