تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

نتایج نظر سنجی سایت کاردیکلا

نظرسنجی با عنوان " شما پیگیری کدامیک از کارهای زیر را برای روستا مفید می دانید " در سایت کاردیکلا منتشر شد. پس از گذشت زمان در نظر گرفته شده برای نظرسنجی، نتایج آن را منتشر می کنیم.

 در این نظرسنجی که 90 شرکت کننده داشت، گزینه "مستقر شدن روحانی در محل" با 44.4 درصد آرا بیشترین رای را آورده و دیگر آرا را در تصویر بالا مشاهده می کنید. 

این نظرسنجی به اطلاع مسئولین اجرایی و تصمیم گیرنده روستای کاردیکلا خواهد رسید. امیدواریم شاهد پیشرفت روستای کاردیکلا باشیم.

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب مرتبط