تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

ارسال نظر

کشاورز می گوید : 1393/02/10 - 9:01

رفیقان قدر یک دیگر بدانید........عجل سنگ است و آدم مثل شیشه

کد امنیتی رفرش

مطالب مرتبط