تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

کاهش شدید دمای هوا و بارش برف

بارش اولین برف زمستانی در سال 92 در کاردیکلا

 چند روزی است که دمای هوا در کاردیکلا بسیار پایین آمده و در حال حاضر شاهد بارش برف در روستا هستیم.

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش