تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

دیوار چینی و نصب نرده فلزی و بهسازی محوطه مسجد روستا

از سوی هیات امنا مسجد محل تصمیماتی جهت بهسازی محوطه مسجد گرفته شده است که هم اکنون در حال اجرا می باشد.

1- دیوار چیی و نصب نرده فلزی در سمت خیابان
2- مسطح سازی قبور 

از خیرین تقاضا داریم که برای کمک به این امر با هیات امنا مسجد ارتباط برقرار کنند

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب مرتبط