تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

چرا ناحیه صنعتی کاردیکلا به این وضع دچار شده است؟

اگر سری به سایت فرمانداری بابل بزنید خواهید دید که در خصوص ناحیه صنعتی کاردیکلا مطالبی درج شده است.واقعیت کجا و مطالب سایت فرمانداری کجا!!!
مشاهده سند

مشاهده سایت فرمانداری بابلبیان واقعیت اول:
فقط 3 شرکت در این ناحیه صنعتی فعال هستند ، در شرکت مشا شیمی حداکثر 5 کارگر و در شرکت باران مازند 15 کارگر ،در شرکت مفتول سازی 2 نفر، کار می کنند.
زمانی ، این ناحیه صنعتی افراد زیادی را از روستاهای هم جوار مشغول کار می کرد و روزی خانواده ها را تامین می کرد .

بیان واقعیت دوم: 
در سایت فرمانداری بیان شده است که 12 هکتار دیگر به فضای ناحیه صنعتی اضافه شده است ، که واقعیت امر این است که فقط حرفش را زدند ولی هیچ کاری صورت نگرفت !
چرا کسی به فکر نیست ؟ چاره کار چیست ؟


ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب مرتبط