سلام واحترام خدمت شما، بازدید کننده سایت روستای کاردیکلا

 

شما هم با پرداخت مبلغی، در کار خیر شرکت کنید. برگزاری کلاس های آموزشی برای بچه های ساکن در روستا، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی، برگزاری جشن های ملی و مذهبی و ...