تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

دست انداز محله تسکا، مشکلی بزرگ

با همت مسئولین بخش، پروژه گازرسانی با سرعت حلزون در بندپی در حال اجرا می باشد. پیمانکاران این پروژه هر از چند گاهی کاری را شروع کرده و نیمه کاره رها می کنند. مراحل نصب علمک گاز در محله تسکا شهر خوشرودپی در حال انجام بود و خیابان اصلی روستا برش خورد، اما علمک نصب نشد. 

حال پس از مدتی این برش عرضی در جاده که هر 10 متر تکرار می گردد، بلای جان ماشین های مردم شده است. 

واقعاً در خصوص این مشکل چه کسی پاسخو است؟

پیمانکار شرکت

اداره گازرسانی 

شهرداری خوشرودپی 

یا مردم روستا

ابوطالب شفقت:طلایی ترین دوره زندگی من دوران مسئولیتیم در مازندران بود/همه به استاندار کمک کنیم

گفتگو صمیمانه مهندس شفقت با مجله مدرسه علوم سیاسی مازندران

 

ابوطالب شفقت:طلایی ترین دوره زندگی من دوران مسئولیتیم در مازندران بود/همه به استاندار کمک کنیم

در ادامه مطلب متن این مصاحبه را مطالعه کنید.

ابوطالب شفقت:طلایی ترین دوره زندگی من دوران مسئولیتیم در مازندران بود/همه به استاندار کمک کنیم

فصل پاییز و برداشت انار جنگلی

در فصل پاییز روستائیان برای برداشت انار جنگلی ( ترش انار ) به جنگل های اطراف روستا می روند.

این انار ها مکمل های خوبی برای غذاهای محلی و ایرانی است.

بعضی از روستائیان هم با فروش این انار و ترشی حاصل از آن درآمدی اندک برای زندگی خود فراهم می کنند.

فصل پاییز و برداشت انار جنگلی

ﺍﺑﻘﺎء ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺮﻭﺩﭘﻰ


ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺷﺮﻭﺩﭘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺷﺮﻭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺳﺎﻝ 1381 ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﻳﻦﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮﻓﻰﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪﭘﺲﺍﺯ 11 ﺳﺎﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻝ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻯﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺮﻭﺩﭘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺘﻮﺍﻟﻰ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺍﺑﻘﺎء ﺷﺪ.

ﺍﺑﻘﺎء ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺮﻭﺩﭘﻰ

انتشار خبر منتخبین شورای بخش بندپی غربی در روزنامه وارش

خبر انتخاب اعضای شورای بخش بندپی غربی در روزنامه وارش


آقایان قربانعلی معزی ( عضو شورای روستای کاردیکلا ) ، صادق عرب فیروزجایی و حجت اله شعبانی حاجی به عنوان 3 عضو شورای بخش بندپی غربی هستند.


مشاهده خبر در سایت وارش :